Cherridata

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van "gewoon netjes met elkaar omgaan", het is voor bedrijven die werken met persoongegevens ook wettelijk verplicht.

Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor daartoe bevoegde personen.

Stuur om gegevens die zijn opgeslagen in deze database te laten wijzigen of te verwijderen een e-mail aan avg@cherridata.com. Gebruik daarbij, om het adres te laten verwijderen, "AVG verzoek - verwijderen" als Onderwerp van de e-mail en vermeld in uw e-mail de naam en het volledige adres. Zo kunt u gemakkelijk gebruik maken van uw recht van verzet (zodat uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden). Kunt u geen e-mail sturen, neem dan op een andere manier contact met ons op.

Uw rechten als betrokkene in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u nalezen in het document Uw rechten als betrokkene.

Reikwijdte

Cherridata verzamelt via haar winkel(s), website(s), applicatie(s), acties, haar enquêteprogramma en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). Cherridata is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Verantwoordelijkheid voor je gegevens?

Cherridata is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

Waarom verzamelen wij je persoonlijke gegevens?

Wanneer je kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij je om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres, het land waar je woonachtig bent en je e-mailadres, en een aantal andere optionele gegevens. Met behulp van deze gegevens kan Cherridata: op persoonlijke wijze met je communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van feedback of serviceverzoeken of om je desgewenst te informeren over haar producten/diensten of producten/diensten van partners van Cherridata; marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.

Hoe verzamelen wij je persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door: je aan te melden voor onze nieuwsbrief; per e-mail, telefonisch of schriftelijk te reageren op ons enquêteprogramma; deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum, of: direct via deze website een product of dienst aan te schaffen.

Delen wij je persoonlijke gegevens?

Cherridata kan je persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens Cherridata bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Cherridata verhuurt of verstrekt je persoonlijke gegevens tevens aan derden voor hun eigen doeleinden. Cherridata eist van deze derden dat zij persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen. Cherridata zal, indien de wet ons hiertoe verplicht, persoonlijke gegevens vrijgeven maar alleen indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van personen.

Hoe beschermen wij gegevens?

Wij beschermen persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde databases, dataversleuteling en toegangsbeperking tot persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdracht

Wij willen je erop wijzen dat Cherridata verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van Cherridata producten en diensten. Wij kunnen je echter verzekeren dat Cherridata voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de geheimhouding en veiligheid van gegevens te waarborgen.

Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de onlineactiviteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat Cherridata niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelt van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceert. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Deze website maakt in het belang van uw privacy geen gebruik van cookies voor analyse of marketingdoeleinden. Wij raden aan om de privacy-instellingen van gebruikte webbrowsers na te kijken en aan te passen; bij twijfel raden we aan om privacy zwaarder te laten wegen.